חברת Mobisoft פנתה לאיש כדי שימתג עבורה דוכן ורולאפ לכנס אנשים ומחשבים. התוצאה לפניכם: